Thomas Møller

Thomas Møller
Thomas Møller

Jeg vil støtte op om forenings-, og klublivet – det er her venskaber for livet skabes, og sammenhold læres.

Hvidovre skal være den grønne, økologiske, bæredygtige kommune, men også en kommune hvor vi tager os af vores svage, unge som ældre medborgere – og sætter den enkelte i fokus.

–Åbenhed og gennemsigtighed, inden for alle området – spørge og dele viden, hjælpe på tværs af partier, have modet til at prøve nyt, i stedet for at bekæmpe hinanden.

Jeg vil være med til at skabe en kommune med empati, humor og generøsitet over for alle de svage grupper i samfundet, på en måde som kan samle os alle, rig som fattig, ung som gammel, Dansk som ny Dansk.

Den grønne linje er et meget vigtigt område for mig, jeg vil beskæftige mig med genbrug, bæredygtighed og omsorg for miljøet – lad os få gang i sol og vind, være ydmyg over for den jord vi lever på – hvis vi alle aflevere den bare en smule bedre, end da vi kom – er vi nået langt.

Jeg vil gerne være med til at skabe en ny politisk kultur der bygger på empati, og som giver borgerne meget mere indflydelse og gennemsigtighed.

Mine Mærkesager

Grønt sammenhold og fællesskab
Hvidovres klubber og foreninger skal have gode forhold, det er her sammenhold vokser og venskaber skabes.
Læs mere
Økologi og bæredygtighed
Kommunen skal sørge for økologisk mad, der hvor den står for indkøb, samt sørge for at vores grundvand bliver beskyttet, ved at forbyde brug af sprøjtemidler til ukrudtsbekæmpelse.
Læs mere
Miljørigtig trafik
Bedre kollektiv trafik og flere elladestandere, og metroen skal forlænges til Hvidovre.
Læs mere
Bevaring af naturområder
Der er ikke mange grønne områder tilbage i Hvidovre, så dem der er, skal vi sørge for at bevare, få gjort vilde og ideelle til insekter og hjemmehørende blomster.
Læs mere

Bliv medlem!