Thomas Møller

Thomas Møller
Thomas Møller

Mærkesager

Bedre offentlig transport
Pas på vores sundhedspersonale
Lys på psykiatrien
Flere hjemmefødsler
Forholdene for alle gravide, fødende og barslende skal fremmes bla. ved at satse på en langt større hjemmefødselsordning.
Læs mere
Forurening på tværs
Vi skal være opmærksomme på at forurening flyver og flyder over kommune- og landegrænser, og påtage os ansvaret.
Læs mere
Grønnere trafikmiljø
Offentlige veje og cykelstier skal være mere sikre og gerne med flere vejtræer og bede til gavn for dyrelivet.
Læs mere
Mere dagkirurgi
Dagkirurgi skal udbredes til flere områder: Vi ved, at man heler og kommer sig hurtigere i egne trygge rammer.
Læs mere

Bliv medlem!